Teatroterapia

Verfügbarkeit:
Auf Lager.
Artikelnummer:
1218584
 • Produktbeschreibung

  Teatroterapia

  Teatroterapia to magiczna metoda, która stwarza mo liwo do wiadczania, prze ywania i przepracowania ró norodnych emocji w bezpiecznej atmosferze teatralnej. W niniejszej ksi ce mo emy odnale teoretyczny opis form pracy w terapii przez teatr oraz przyk adowych grup, które mog by ni obj te (grup wykluczonych lub nara onych na wykluczenie spo eczne). W dalszej cz ci skoncentrowa am si na opisie w asnych do wiadcze zawodowych. W publikacji znajduj si scenariusze zaj oraz analiza modelu prowadzenia Teatru Terapeutycznego, którego aktorami s osoby z niepe nosprawno ci oraz Teatru Forum, którego uczestnikami s osoby reprezentuj ce mniejszo seksualn . Ksi ka jest skierowana do wszystkich, którzy s zainteresowani teatroterapi , a przede wszystkim do osób, które pracuj z drugim cz owiekiem, czyli pedagogów, terapeutów, psychologów, studentów, teatrologów oraz rodziców zainteresowanych wzbogacaniem wiata swojego dziecka przez sztuk .
 • Zusatzinformation

  Autor
  Bindung
  Taschenbuch
  Verlag
  Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
  ISBN / EAN
  9783639891096
 • Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

  Art.Nr. 1216370

  Hermann:"Hermeneutische Stunde"d.Hebräe

  61,70
  Art.Nr. 799472

  Piper.05184 Timmerberg.Tiger

  10,30
  Art.Nr. 805513

  Ganteführer-Trier,A.:Kubismus.25 J.T.

  10,00
 • 0 Kundenmeinungen

  Schreiben Sie selbst eine Rezension

  Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.