Mustafa Vahyî Efendi ve Tasavvufî Görüsleri

Verfügbarkeit:
Auf Lager.
Artikelnummer:
1258764
 • Produktbeschreibung

  Mustafa Vahyî Efendi ve Tasavvufî Görüsleri

  XIX. yüzy l da yasayan Naksî Seyhi Mustafa Vahyî Efendi Mesnevîhân Hasan Hüsâmeddîn Efendi'nin yetistirdigi önemli bir Osmanl mutasavv f d r. Tasavvuf alan nda Hezzü'z-zâkirîn ve Hetrü't-tâlibîn, ed-Dürretü'l-Azîziyye fi'l-Fevâidi'l-Kaviyye ve Tuhfetü's-Sâlihîn ve Sübhatü'z-Zâkirîn adl eserleri kaleme alm st r. Çal smam zda basta Mustafa Vahyî Efendi'nin eserleri basta olmak üzere arsiv belgeleri ile diger kaynaklara müracaatla konular ele al p incelemeye çal st k. Mustafa Vahyî Efendi ile ilgili müstakil ilk çal sma hüviyetinde olan bu arast rmada müellifimizin postnisin olarak görev yapt g Hatuniye Dergâh da tan t lm st r. Arast rmada odakland g m z en temel konu ise kuskusuz onun tasavvufî görüsleridir. Eserlerinde tasavvufun tevhîd, muhabbet/ask, havf-recâ, fenâ/bekâ, tevekkül, rüya, mürid-mürsid, nefis mertebeleri ve zikir gibi önemli kavram ve konular na temas etmis ve bunlarla ilgili görüslerini ifade etmistir.
 • Zusatzinformation

  Autor
  Bindung
  Taschenbuch
  Verlag
  Türkiye Alim Kitaplar
  ISBN / EAN
  9783639673975
 • Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

  Art.Nr. 1957499

  Mongelli:Molecular Dynamics Simulations

  99,95
  Art.Nr. 1216370

  Hermann:"Hermeneutische Stunde"d.Hebräe

  61,70
  Art.Nr. 1209614

  Knaur TB.78610 Lahm.Der feine Unterschi

  10,30
 • 0 Kundenmeinungen

  Schreiben Sie selbst eine Rezension

  Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.

  Wenn Sie dieses Eingabefeld sehen sollten, lassen Sie es leer!