Kanolan n Hasat Mekanizasyonu ve Hasat Kay plar

Verfügbarkeit:
Auf Lager.
Artikelnummer:
1308730
 • Produktbeschreibung

  Kanolan n Hasat Mekanizasyonu ve Hasat Kay plar

  Bu çal mada, kanola bitksininin hasad na yönelik baz parameterelerin belirlenmesi ve farkl çal ma ko ullar nda hasat kay plar n n belirlenmesi amaçlanm t r. Bu amaç do rultusunda, üç farkl biçerdöver ilerleme h z nda, üç batör devri, sabit fan devri, dolap konumu önde ve yukar da olmak üzere denemeler yap lm t r. Denemelerde üç farkl tip ve modelde biçerdöver (eski, yeni, kanola aparat tak lm ) kullan lm t r. Denemeler s ras nda dolap parmakl klar helezona do ru, elevatör zinciri normalden biraz daha gev ek, sap tutma perdesi en a a durumda, batör kontrabatör aç kl k kademesi ise en üst seviyede, sarsak ilaveleri tamamen kapat larak bal k s rt levhalar sökülerek, elekler ise alt-üst elek tamamen kapal konumda iken hasat kay plar ölçülmü tür. Mevcut ölçüm metotlar ndan üççeyrek ve tava ölçüm metodu kullan larak; üç farkl model biçerdöverde toplam dane kayb saptanm ayr ca tabla, harmanlama ve temizleme düzenlerinde olu an dane kay plar da ayn ayar kademesinde üç farkl model biçerdöver için dane kay p de erleri kar la t r lm t r.
 • Zusatzinformation

  Autor
  Bindung
  Taschenbuch
  Verlag
  Türkiye Alim Kitaplar
  ISBN / EAN
  9783639670295
 • Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

  Art.Nr. 1257326

  Gustave Eiffel,Tour de 300 metres

  103,00
  Art.Nr. 861147

  SharePoint Kompendium.1 Cloud Readiness

  13,40
  Art.Nr. 1275715

  Küpper,C.:Ernährung älterer Menschen

  20,40
 • 0 Kundenmeinungen

  Vielen Dank für das Interesse an unsere Kundenmeinungen.
  Wir können die Authentizität der Bewertungen nicht prüfen und sicherstellen.

  Schreiben Sie selbst eine Rezension

  Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.