Bosluk Geçis Ihtimalleri, Açisal Dagilim ve Anizotropi Parametreleri

Verfügbarkeit:
Auf Lager.
Artikelnummer:
1355502
 • Produktbeschreibung

  Bosluk Geçis Ihtimalleri, Açisal Dagilim ve Anizotropi Parametreleri

  Bu çal mada atom numaras 71-92 aral nda olan baz elementler için M-tabakas floresans X- nlar n n diferansiyel tesir kesitleri, 5,96 keV'lik uyarma enerjisinde 120'den 150 dereceye kadar yedi aç da ölçülmü tür. M-tabakas diferansiyel tesir kesitlerinin anizotropik uzaysal da l m gösteren emisyon aç lar ndaki artma ile azald gözlenmi tir. Baz elementler için M-tabakas floresans X- nlar diferansiyel tesir kesitleri s ras yla Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Nb ve Mo elementlerinin K X- nlar kullan larak ayn geometride ve ayn aç aral nda ölçülmü tür. K X- n enerjileri incelenen her bir hedef elementin L3 so urma k y s enerjisi üstünde fakat L2 so urma k y s enerjisi alt nda seçilmi tir. Bu yüzden sadece M X- nlar olu maz ayn zamanda L3 X- nlar da olu ur ve L3 tabakas ndan M tabakas na bo luk geçi i olur. Ayr ca atom numaras 65 ile 92 aral nda olan baz elementlerin X- n lineer polarizasyon derecesi ve anizotropi parametreleri ölçülmü tür. Belirtilen elementlerin X- n anizotropi parametreleri ilk kez bu eserde rapor edilmi tir.
 • Zusatzinformation

  Autor
  Bindung
  Taschenbuch
  Verlag
  Türkiye Alim Kitaplar
  ISBN / EAN
  9783639671582
 • Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

  Art.Nr. 1957499

  Mongelli:Molecular Dynamics Simulations

  99,95
  Art.Nr. 1028277

  Reiß:Praxisbuch IT-Dokumentation

  46,30
  Art.Nr. 1479181

  Ramirez Molina:Diseño de una arquitectu

  71,00
 • 0 Kundenmeinungen

  Schreiben Sie selbst eine Rezension

  Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.

  Wenn Sie dieses Eingabefeld sehen sollten, lassen Sie es leer!