Origami Etkinlikleri ile Matematik Egitimi

Verfügbarkeit:
Auf Lager.
Artikelnummer:
364039
 • Produktbeschreibung

  Origami Etkinlikleri ile Matematik Egitimi

  Bu arast_rman_n amac_, ilkögretim 8. s_n_f matematik ders program_nda yer alan üçgenler konusunun, origami etkinliklerine dayal_ ögretiminin, ögrencilerin akademik basar_lar_ ve geometriye yönelik tutumlar_na etkilerini incelemektir. Buna ek olarak; ögrencilerin, origami sanat_na yönelik tutumlar_, origami etkinliklerine dayal_ geometri ögretimine yönelik tutumlar_ ve origami etkinlikleri s_ras_nda kars_last_klar_ zorluklar_ belirlemek amac_yla ögrenci görüslerine basvurulmustur. Arast_rma, 2011-2012 Egitim-Ögretim döneminde, Kastamonu ilinin Devrekâni ilçesinde biri deney, biri kontrol grubu olan iki ayr_ okulda yürütülmüstür. Çal_sma deney grubunda 33, kontrol grubunda 32 olmak üzere toplam 65 ögrenci ile gerçeklestirilmistir. Deney grubu ögrencilerine, origami etkinliklerine dayal_ geometri egitimi verilirken, kontrol grubu ögrencilerine de MEB'in yay_nlam_s oldugu ögretmen k_lavuz kitab_ndaki etkinlikler uygulanm_st_r. Arast_rmada yöntem olarak, nitel ve nicel arast_rma yöntemini bir araya getiren karma yöntem benimsenmistir. Yap_lan analiz sonucunda origami etkinliklerine dayal_ geometri egitimi verilen deney grubu ögrencileri lehine anlaml_ bir farkl_l_k bulunmustur.
 • Zusatzinformation

  Autor
  Bindung
  Taschenbuch
  Verlag
  Türkiye Alim Kitaplar
  ISBN / EAN
  9783639811506
 • Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

  Art.Nr. 799472

  Piper.05184 Timmerberg.Tiger

  10,30
  Art.Nr. 805513

  Ganteführer-Trier,A.:Kubismus.25 J.T.

  10,00
  Art.Nr. 1090566

  Zach:Morbus Dei: Inferno

  12,95
 • 0 Kundenmeinungen

  Schreiben Sie selbst eine Rezension

  Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.